Vibeke Sorensen's Professional Contact Details

Vibeke Sorensen's Current Company Details

Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver: For det første betjener vi forsvarsministeren og giver ministeren grundlag for at skabe visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Departem...
Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver: For det første betjener vi forsvarsministeren og giver ministeren grundlag for at skabe visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Departementets opgaver er derfor i høj grad af politisk karakter. For det andet står vi for den overordnede ledelse og styring af ministerområdet. Vi sikrer, at forsvarsministerens politik bliver gennemført. Vi fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring i myndighederne er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer.
minsteromrade
forsvaret
beredskabet
hjemmevaernet
forsvarets efterretningstjeneste
government administration

Vibeke Sorensen's Work History and Education

Others Named Vibeke Sorensen

Frequently Asked Questions about Vibeke Sorensen


What company does Vibeke Sorensen work for?

Vibeke Sorensen works for Danish Ministry of Defence.

What is Vibeke Sorensen's role at Danish Ministry of Defence?

Vibeke Sorensen's role at Danish Ministry of Defence is Afdelingsleder.

What is Vibeke Sorensen's email address?

Vibeke Sorensen's email address is v**@fmn.dk.

What is Vibeke Sorensen's business email address?

Vibeke Sorensen's business email address is v**@fmn.dk.

What is Vibeke Sorensen's HQ phone number?

Vibeke Sorensen's HQ phone number is +45 72810000.

What industry does Vibeke Sorensen work in?

Vibeke Sorensen works in the Government Administration industry.

Who are Vibeke Sorensen's colleagues?

Vibeke Sorensen's colleagues are James Akomolafe, Kaare Thorsen, Augusto Torres, Heine Andersen and more.
Deputy Head Of Department, Infrastructure, Environment and Energy

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.