Qalinle Ali's Professional Contact Details

Qalinle Ali's Current Company Details

Just nu händer mycket runt Arbetsförmedlingen. Men vårt viktiga samhällsuppdrag att stödja arbetssökande och arbetsgivare fortsätter. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med...
Just nu händer mycket runt Arbetsförmedlingen. Men vårt viktiga samhällsuppdrag att stödja arbetssökande och arbetsgivare fortsätter. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Och du kan bidra! Idag är vi drygt 10 000 anställda inom ett stort antal yrkesområden. De flesta av oss är arbetsförmedlare, men vi är också psykologer, it-specialister, utredare och jurister.Välkommen du också!Vi är cirka 13 300 som jobbar på Arbetsförmedlingen inom ett antal olika yrkesområden. Merparten av oss är arbetsförmedlare, men vi är även psykologer, IT-specilister, utredare, arbetsterapeuter, socialkonsulenter med mera.Vill du jobba med människor? Tycker du att det är viktigt att hjälpa arbetssökande att få jobb och arbetsgivare att få rätt personal? Då är Arbetsförmedlingen rätt arbetsplats för dig.Läs mer på: http://www.arbetsformedlingen.se/
statlig forvaltningsmyndighet pa arbetsmarknadsomradet
arbetsformedling
foretagsradgivare
statistiker
personalvetare
psykologer
arbetsformedlare
kommunikatorer
webbredaktorer
utvecklare
testare
chefer
specialistformedlare
systemutvecklare
administratorer
projektledare
jurister
upphandlare
support
ux
grafisk designer
strateger
specialister
arbetsmarknad
hr
rekryterare
government administration
government
information technology
office administration
staffing agency
human resources

Qalinle Ali's Work History and Education

Arbetsförmedlingen
Etableringsresurs
2015 - Present
StudentConsulting
tolk och hjälpare
2015 - Present

Frequently Asked Questions about Qalinle Ali


What company does Qalinle Ali work for?

Qalinle Ali works for Arbetsförmedlingen.

What is Qalinle Ali's role at Arbetsförmedlingen?

Qalinle Ali's role at Arbetsförmedlingen is Etableringsresurs.

What is Qalinle Ali's email address?

Qalinle Ali's email address is q**@arbetsformedlingen.se.

What is Qalinle Ali's business email address?

Qalinle Ali's business email address is q**@arbetsformedlingen.se.

What is Qalinle Ali's HQ phone number?

Qalinle Ali's HQ phone number is +46 771 41 64 16.

What industry does Qalinle Ali work in?

Qalinle Ali works in the Government Administration industry.

Who are Qalinle Ali's colleagues?

Qalinle Ali's colleagues are Abdiasis Hersi, Agneta Akerblom, Agneta Torasen, Agnetha Roslund and more.

Colleagues at Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlare
Vägledare Samordningsteam
Arbetsförmedlare/företag
Senior SQL Server DBA/databasarkitekt

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.