Poul Jorgensen's Professional Contact Details

HQ
+1 472-208-6800
Location
Oslo, Oslo

Poul Jorgensen's Current Company Details

Scan Survey ble etablert i 1989 av Jørgen Ravn og har i dag 39 oppmålingsingeniører.Firmaet har utviklet seg opp til å bli en av Norges ledende oppmålingsfirmaer innen produksjon av digitale terrengmodeller.Hov...
Scan Survey ble etablert i 1989 av Jørgen Ravn og har i dag 39 oppmålingsingeniører.Firmaet har utviklet seg opp til å bli en av Norges ledende oppmålingsfirmaer innen produksjon av digitale terrengmodeller.Hovedaktiviteten er oppmåling for små og store byggeprosjekter, etablering av digitale terrengmodeller for samferdselsplanlegging samt etablering av fastmerker og analyse av geodetiske nett.Datamodellene firmaet produserer er basert på totalstasjon og statisk/RTK GNSS målinger, samt laserskanning fra bil, fly, helikopter og bakkebasert utstyr. Ekkolodd og droner brukes også der dette er hensiktsmessig. Scan Survey utfører også transformasjon mellom koordinatsystemer, kontraktsoppfølging, masseberegning, kontroll av målebrev, industrimåling og "som bygget"- dokumentasjon. Hovedfokuset til Scan Survey er å produsere kvalitetsdata og alltid levere et komplett og feilfritt sluttprodukt. For å oppnå dette er gjennomtenkt dataflyt og bruk av nyeste teknologi innen fagområdet høyt prioritert. Scan Survey har som mål å være innovativ og alltid videreutvikle seg i takt med det moderne samfunnets behov for kunnskap og teknologi.
mobile mapping
scan to bim
skanning av infrastruktur under bakken
transformasjoner
terrengmodeller
detaljmalinger
laserskanning
dronekartlegging
etablering og analyse av grunnlagsnett
kontraktsoppfolging
information technology & services
consulting
information technology
test & measurement

Poul Jorgensen's Work History and Education

Scan Survey AS
Daglig leder
1989 - Present

Others Named Poul Jorgensen

Senior Business Consultant at Lyngsoe Systems
spåndtagnings tekniker at
Senior projektchef at MT Højgaard
Produktionsmedarbejder at Advance Nonwoven A/S
Business Relationship Manager at GRUNDFOS
Teknisk konsulent at

Frequently Asked Questions about Poul Jorgensen


What company does Poul Jorgensen work for?

Poul Jorgensen works for Scan Survey AS.

What is Poul Jorgensen's role at Scan Survey AS?

Poul Jorgensen's role at Scan Survey AS is Landmåler.

What is Poul Jorgensen's email address?

Poul Jorgensen's email address is p**@scansurvey.no.

What is Poul Jorgensen's business email address?

Poul Jorgensen's business email address is p**@scansurvey.no.

What is Poul Jorgensen's HQ phone number?

Poul Jorgensen's HQ phone number is +1 472-208-6800.

What industry does Poul Jorgensen work in?

Poul Jorgensen works in the Information Technology & Services industry.

Who are Poul Jorgensen's colleagues?

Poul Jorgensen's colleagues are Fridtjof Andersen, Emilio Maroto, Hakon Andresen, Svein Ronnestad and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.