Miranda Swagers
pedagogisch medewerker, vib_er, werkbegeleidster en pedagogische scanner at Triodus
Last Updated:
August 01, 2020
The Hague, Netherlands, 2517
Contact Information
Access Miranda's direct phone and email
Company Information

Bij Triodus werken we vanuit een duidelijke pedagogische visie die mede is gebaseerd op de filosofie van Loris Malaguzzi, de inspirator van Italiaanse kindercentra in Regio Emillia, een kleine stad in Noord-Ita...
Bij Triodus werken we vanuit een duidelijke pedagogische visie die mede is gebaseerd op de filosofie van Loris Malaguzzi, de inspirator van Italiaanse kindercentra in Regio Emillia, een kleine stad in Noord-Italië. Zijn uitspraak: 'Een kind heeft honderd talen, maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van'​ is voor ons een bron van inspiratie. Waar mogelijk geven we die honderd talen, die honderd fantasiën, die honderd manieren waarop een kind zich kan ontwikkelen volop de ruimte. Kinderen krijgen dan ook alle vrijheid om zich op eigen tempo en eigen kracht te ontplooien. En daarmee hebben we meteen ook een duidelijke visie op de rol die kinderopvang in Nederland zou moeten spelen: veel meer gericht op vorming en ontwikkeling dan op uitsluitend opvang. Waar mogelijk proberen we die visie actief uit te dragen.
Location

10 Spoorhaven, Berkel en Rodenrijs, South Holland, Netherlands, 2651 AV

Contact Number

+31 10 286 2777

No. of Employees

110

Social Links

Alexa logo

Keywords

pedagogiek, kinderopvang, buitenschoolse opvang, civic & social organization

0
Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world