Marina Vallin's Professional Contact Details

HQ
+46102881300
Location
Örebro, Örebro County

Marina Vallin's Current Company Details

En erfaren ny kraft inom svensk infrastruktur.Infrakraft är ett ungt företag byggt på mångårig erfarenhet och ett hundratal av landets främsta kompetenser inom järnväg och anläggning. Men det som känn...
En erfaren ny kraft inom svensk infrastruktur.Infrakraft är ett ungt företag byggt på mångårig erfarenhet och ett hundratal av landets främsta kompetenser inom järnväg och anläggning. Men det som kännetecknar oss är vår unika framåtanda och engagemang i alla led. Med hjärtat i Karlstad och uppdrag över hela landet vill vi bryta ny mark för Sverige att rörasig framåt. Säkert, snabbt och hållbart.

Marina Vallin's Work History and Education

Infrakraft Sverige
Entreprenadingenjör
2021 - Present
Loxia Group
Projekt-, Projekterings- och Uppdragsledare
2020 - 2021 • 1 year
NRC Group Sverige
Etableringsansvarig Drift och Underhåll
2018 - 2020 • 1 year
Trafikverket
Operativchef - Trafikledning
2009 - 2018 • 9 years
Volvo Construction Equipment
Montör
1998 - 2000 • 2 years

Others Named Marina Vallin

Frequently Asked Questions about Marina Vallin


What company does Marina Vallin work for?

Marina Vallin works for Infrakraft Sverige.

What is Marina Vallin's role at Infrakraft Sverige?

Marina Vallin's role at Infrakraft Sverige is Entreprenadingenjör.

What is Marina Vallin's email address?

Marina Vallin's email address is m**@infrakraft.se.

What is Marina Vallin's business email address?

Marina Vallin's business email address is m**@infrakraft.se.

What is Marina Vallin's HQ phone number?

Marina Vallin's HQ phone number is +46102881300.

What industry does Marina Vallin work in?

Marina Vallin works in the Facilities Services industry.

Who are Marina Vallin's colleagues?

Marina Vallin's colleagues are Anders Junghage, Henrik Tettzell, Jonas Persson, Lena Martensson and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.