Lukasz Sabatowski's Professional Contact Details

Lukasz Sabatowski's Current Company Details

Biuro Techniczno – Handlowe OBRA – TECH rozpoczęło swoją działalność w roku 1996 na bazie Ośrodka Badawczo Rozwojowego, który funkcjonował jako zaplecze techniczno – konstrukcyjne ZUCHiAP CHEMAR Kielce. W ostat...
Biuro Techniczno – Handlowe OBRA – TECH rozpoczęło swoją działalność w roku 1996 na bazie Ośrodka Badawczo Rozwojowego, który funkcjonował jako zaplecze techniczno – konstrukcyjne ZUCHiAP CHEMAR Kielce. W ostatnich latach spółka koncentrowała się na produkcji armatury, w szczególności zaworów bezpieczeństwa, zaworów zaporowych z kryzą dławiącą dla dużych spadków ciśnień oraz klap zwrotnych. W chwili obecnej produkcja została powiększona o zasuwy na ciśnienia PN 40 i PN100, a działalność spółki powiększona o usługi serwisowe armatury z dużym naciskiem na remonty, modernizacje i nastawy zaworów bezpieczeństwa typu SiZ2507 i Si7508, jak również innych producentów.Nasz potencjał, wiedza i doświadczenie, posiadany zakres dokumentacji oraz certyfikacje UDT, pozwalają oferować nasze usługi na najwyższym poziomie.
produkcja czesci armatury
naprawy armatury
remonty armatury
produkcja armatury
przeglady armatury
nastawy zaworow bezpieczenstwa
diagnostyka armatury
remonty zaworow bezpieczenstwa
mechanical or industrial engineering

Lukasz Sabatowski's Work History and Education

Biuro Techniczno-Handlowe "Obra-Tech"
Sales Manager / Purchaser
2019 - Present
CHEMAR ARMATURA
Sales Team Manager
2014 - 2019 • 5 years
Chemar S.A. - Foundry
Technical Salesman
2011 - 2013 • 3 years

Frequently Asked Questions about Lukasz Sabatowski


What company does Lukasz Sabatowski work for?

Lukasz Sabatowski works for Biuro Techniczno-Handlowe "Obra-Tech".

What is Lukasz Sabatowski's role at Biuro Techniczno-Handlowe "Obra-Tech"?

Lukasz Sabatowski's role at Biuro Techniczno-Handlowe "Obra-Tech" is Sales Manager / Purchaser.

What is Lukasz Sabatowski's email address?

Lukasz Sabatowski's email address is l**@obratech.pl.

What is Lukasz Sabatowski's business email address?

Lukasz Sabatowski's business email address is l**@obratech.pl.

What is Lukasz Sabatowski's HQ phone number?

Lukasz Sabatowski's HQ phone number is (959) 081-2955.

What industry does Lukasz Sabatowski work in?

Lukasz Sabatowski works in the Mechanical Or Industrial Engineering industry.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.