Lasse Norevik's Professional Contact Details

HQ
+474755553333
Location
Bergen, Hordaland
Company

Lasse Norevik's Current Company Details

Vi i NAV skal gi mennesker muligheter, og gjennom våre verdier «tydelig, til stede og løsningsdyktig» er vårt hovedmål å få flere i arbeid. Vår forvaltning har rundt 19 000 ansatte som bidrar til å betjene de 2...
Vi i NAV skal gi mennesker muligheter, og gjennom våre verdier «tydelig, til stede og løsningsdyktig» er vårt hovedmål å få flere i arbeid. Vår forvaltning har rundt 19 000 ansatte som bidrar til å betjene de 2,8 millioner menneskene som mottar våre tjenester. For å videreutvikle NAV og vårt velferdssamfunn, er vi avhengige av dyktige medarbeidere. Våre ansatte jobber i lokale NAV kontor, spesialenheter og i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi har store og utfordrende oppgaver foran oss, og spennende stillinger både operativt og strategisk. NAV ser etter deg som ønsker å gjøre en forskjell.De ulike enhetene i NAV trenger kompetanse som blant annet samfunnsvitere, humanister, jurister, økonomer, sosionomer og pedagoger. Vi trenger også ulik type kompetanse til vår IKT-avdeling, som har ansvaret for en av landets største og mest komplekse systemporteføljer. Avdelingen består av mer enn 500 medarbeidere, som jobber både med daglig drift av operative systemer og nyutvikling av moderne løsninger. NAV IKT er landets fremste miljø for deg med ambisjoner på IKT-området.Dette er en pilotside for rekruttering til NAV IKT.
flere i arbeid og aktivitet
faerre pa stonad
et velfungerende arbeidsmarked
rett tjeneste og stonad til rett tid
god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
en helhetlig og effektiv arbeids og velferdsforvaltning
government administration

Lasse Norevik's Work History and Education

NAV
Arbeidsledig
2022 - Present
Statoil
Project Control
2009 - 2011 • 2 years
ConocoPhillips
Senior Project Controller
2003 - 2008 • 5 years
ABV Rock Group
Chief Engineer Planning
1996 - 1998 • 2 years
Metier
Consultant
1988 - 1996 • 8 years

Frequently Asked Questions about Lasse Norevik


What company does Lasse Norevik work for?

Lasse Norevik works for NAV.

What is Lasse Norevik's role at NAV?

Lasse Norevik's role at NAV is Arbeidsledig.

What is Lasse Norevik's email address?

Lasse Norevik's email address is l**@nav.no.

What is Lasse Norevik's business email address?

Lasse Norevik's business email address is l**@nav.no.

What is Lasse Norevik's HQ phone number?

Lasse Norevik's HQ phone number is +474755553333.

What industry does Lasse Norevik work in?

Lasse Norevik works in the Government Administration industry.

Who are Lasse Norevik's colleagues?

Lasse Norevik's colleagues are Abdi Osman, Aina Knutsen, Aksel Bjornvall, Alpesh Desai and more.

Colleagues at NAV

Rådgiver- jurist
Purchase Department Specialist
Solutions Architect

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.