Janno Meijer's Professional Contact Details

Janno Meijer's Current Company Details

Pijnacker-Nootdorp ontstond op 1 januari 2002 door samenvoeging van de voormalige zelfstandige gemeenten Pijnacker en Nootdorp. Het is een veelzijdige en dynamische gemeente met een eigen identiteit. De gemeent...
Pijnacker-Nootdorp ontstond op 1 januari 2002 door samenvoeging van de voormalige zelfstandige gemeenten Pijnacker en Nootdorp. Het is een veelzijdige en dynamische gemeente met een eigen identiteit. De gemeente telt in 2020 ruim 55.000 inwoners.Kenmerkend voor Pijnacker-Nootdorp zijn de drie kernen: Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Ieder met een eigen sfeer, type bebouwing en uiteenlopende economische activiteiten. De inwoners van Pijnacker-Nootdorp staan open voor vernieuwingen, maar hechten ook veel waarde aan traditionele normen en waarden. Een hechte gemeenschap, met een rijk verenigingsleven.Het groene buitengebied van Pijnacker-Nootdorp zorgt samen met het fijnmazige netwerk van horeca en detailhandel voor een prettig woon- en leefklimaat. De gemeente heeft hierdoor een duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat.De lokale economie heeft als belangrijkste pijler de sterke, duurzame en innovatieve glastuinbouw. Hiermee levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan het versterken van de positie van Greenport. Onze ondernemers lopen voorop in het duurzamer maken van de glastuinbouwsector.De gemeentelijke organisatie telt bijna 385 medewerkers die werken bij een van de zeven afdelingen.
public policy
public policy offices

Janno Meijer's Work History and Education

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Fractievoorzitter
2022 - Present
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Senior beleidsmedewerker Koop- en Kapitaalmarkt
2021 - Present

Frequently Asked Questions about Janno Meijer


What company does Janno Meijer work for?

Janno Meijer works for Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

What is Janno Meijer's role at Gemeente Pijnacker-Nootdorp?

Janno Meijer's role at Gemeente Pijnacker-Nootdorp is Fractievoorzitter.

What is Janno Meijer's email address?

Janno Meijer's email address is j**@pijnacker-nootdorp.nl.

What is Janno Meijer's business email address?

Janno Meijer's business email address is j**@pijnacker-nootdorp.nl.

What is Janno Meijer's HQ phone number?

Janno Meijer's HQ phone number is +310615381683.

What industry does Janno Meijer work in?

Janno Meijer works in the Public Policy industry.

Who are Janno Meijer's colleagues?

Janno Meijer's colleagues are Bjorn Lugthart, Damien Herk, Daniel Wolf, Rodney Bos and more.
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
Coördinator Events
Senior Policy Officer

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.