Janniek Janssen's Professional Contact Details

Headquarter
+31 88 567 0200
Location
Haarlem, North Holland

Janniek Janssen's Current Company Details

Het Noordzeekanaalgebied is dichtbevolkt en zeer bedrijvig. De komende jaren zal dat alleen nog maar toenemen. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en l...
Het Noordzeekanaalgebied is dichtbevolkt en zeer bedrijvig. De komende jaren zal dat alleen nog maar toenemen. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, maar ook de overheid speelt een rol.\\• Hoe stimuleren we bedrijven tot het nemen van meer duurzame maatregelen? \• Hoe voorkomen we overlast door geur of geluid voor omwonenden? \• Hoe beperken we de risico's door bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen? \\Daar zetten wij ons dagelijks voor in. Door (omgevings)vergunningen te verlenen, te adviseren en door erop toe te zien dat de bedrijven in ons werkgebied hun (wettelijke) verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw. \\Dit doen wij in opdracht van acht gemeenten en drie provincies, die de uitvoering van het omgevingsrecht vol vertrouwen aan ons overlaten.
advies expertise
milieu
advies externe veiligheid
vergunningverlening
toezicht amp handhaving
bodem
toezicht bouw
lucht
toezicht handhaving
advies amp expertise
duurzaamheid
geluid
brzo
handhaving
government administration

Janniek Janssen's Work History and Education

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Communicatieadviseur
2020 - Present • 8 months
The Dutch Postcode Lottery
Communicatieadviseur
2007 - Present • 13 years
Ricciotti Ensemble
Tour Manager
1999 - 2002 • 3 years

Colleagues

DIV Medewerker
senior adviseur
Milieu inspecteur
Adviseur Omgevingsvergunningen
Teammanager

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial phone numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world