Igor Vuksanovic
Last Updated:
June 27, 2020
Copenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark
Contact Information
Access Igor's direct phone and email
Company Information

Børn og Skole arbejder med udgangspunkt i det politiske serviceniveau med at sikre børn og unge de bedste udviklingsmuligheder i fællesskaber ved, at:\\- inddrage samarbejdspartnere, så vi skaber sammenhængend...
Børn og Skole arbejder med udgangspunkt i det politiske serviceniveau med at sikre børn og unge de bedste udviklingsmuligheder i fællesskaber ved, at:\\- inddrage samarbejdspartnere, så vi skaber sammenhængende indsatser\- servicere politisk udvalg, direktion og ledere\- gøre det muligt for dagtilbud, klubber og skoler at skabe de bedst mulige rammer og indhold for børn og unges trivsel, udvikling, læring og dannelse\- prioritere ressourcerne, så de skaber størst mulig værdi for børn og unge\varetage rådgivning, støtte og undervisning til børn, unge og forældre.\\Vi er fremsynede, så vi reagerer på nye ønsker og behov – måske også inden de er italesat. Vi kender den nye lovgivning og de seneste forskningsresultater inden for det pædagogiske felt, så vi kan tilpasse organisationen til fremtidens krav og forventninger. \\Vi indgår i tværprofessionelle samarbejder internt, på tværs af centre og samarbejde med dagtilbud, klub og skole for at optimere indsatsen for børn og unge. Igennem samarbejde og inddragelse skaber vi grundlaget for de bedste løsninger og dialog. Desuden sikrer vi inddragelse af barnets perspektiv i processer, afgørelser og dialoger.\\Vi har respekt for den lokale kontekst, da vores indsatser skal skabe værdi i den pædagogiske praksis. Vi anerkender, at alle aktører er eksperter på egne områder og bringer derfor perspektiver i spil i respekt for hverdagens særlige karakteristika. \\Vores opgaveløsning er kendetegnet ved, at vi leverer det, som opgaven kalder på og det politiske serviceniveau beskriver. Igennem vores procedurer reducerer vi i omkostningerne gennem ledelse på processer, mennesker og projekter.
Location

5 Torvet, Frederikssund, Capital Region of Denmark, Denmark, 3600

Contact Number

47351000

No. of Employees

6

Social Links

Alexa logo

Keywords

government relations

Others Named Igor Vuksanovic

Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world