Ibrahim Balta's Professional Contact Details

Ibrahim Balta's Current Company Details

Ülkemizde konut yapım hamlelerinin en önemli hareket noktası, yaşanan büyük depremler olmuştur. Cumhuriyetin hemen başında, 1924 yılında yaşanan deprem (Erzurum/Horasan) sonrasında, Eytam Sandığı'nın Emlak ve E...
Ülkemizde konut yapım hamlelerinin en önemli hareket noktası, yaşanan büyük depremler olmuştur. Cumhuriyetin hemen başında, 1924 yılında yaşanan deprem (Erzurum/Horasan) sonrasında, Eytam Sandığı'nın Emlak ve Eytam Bankası'na dönüştürülmesiyle (1926) devletin, yapı sektörüne ve imar faaliyetlerine fiilen destek olması kararlaştırılmıştır.Kurumumuz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın talimatları ve 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu'na haiz, Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile kurulmuştur. Zaman içinde yaşanan mevzuat sorunlarıyla kurum atıl duruma gelmiştir. 1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak örgütlenmiş, 1993 yılında da Toplu Konut Fonu'nun Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdareyi konut üretiminden uzaklaştırmış, ülkemizin nitelikli konut ihtiyacı tam olarak karşılanamamıştır. Toplu Konut İdaresi, 2002 yılına kadar 19 yılda 43.145 konutu tamamlamış, yaklaşık 950.000 konutu kredilendirmiştir. 58. Hükümetimizin yürürlüğe koyduğu Acil Eylem Planı çerçevesinde "Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği"nin başlamasıyla TOKİ, yeni bir vizyona kavuşmuştur. Bu kapsamda 59. Hükümetimiz de Toplu Konut İdaresini, 14/08/2003 tarih ve 12142 sayılı Başbakanlık kararıyla konut müsteşarlığının bağlı kuruluşu olmaktan çıkarıp Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na, 16/01/2004 tarih ve 802 sayılı Başbakanlık kararıyla da doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı kuruluş olarak görevlendirmiştir. Sonrasında ise 09/07/2018 tarih ve 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kuruluş olarak görevlendirilmiştir.Böylelikle Kurumumuz, şimdiye kadar linkte (http://www.toki.gov.tr/faaliyet-ozeti) güncel bilgileri verilen konut üretimini ve konut finansman desteğini gerçekleştirmiştir.

Ibrahim Balta's Work History and Education

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
2006 - Present

Others Named Ibrahim Balta

Üretim Planlama uzmanı at Çimtaş Group
Senior Litigation Solicitor at Broxbourne Council
SEO Manager at
Graphic Designer at KSD Grips
ekonomi muhabiri at zaman

Frequently Asked Questions about Ibrahim Balta


What company does Ibrahim Balta work for?

Ibrahim Balta works for Toplu Konut İdaresi Başkanlığı.

What is Ibrahim Balta's role at Toplu Konut İdaresi Başkanlığı?

Ibrahim Balta's role at Toplu Konut İdaresi Başkanlığı is İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ.

What is Ibrahim Balta's email address?

Ibrahim Balta's email address is i**@toki.gov.tr.

What is Ibrahim Balta's business email address?

Ibrahim Balta's business email address is i**@toki.gov.tr.

What industry does Ibrahim Balta work in?

Ibrahim Balta works in the Utilities industry.

Who are Ibrahim Balta's colleagues?

Ibrahim Balta's colleagues are Asli Arslan, Osman Talay, Ramazan Balikci, Utku Konak and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.