Gabriel Brunegard's Professional Contact Details

Location
Gothenburg, Västra Götaland County

Gabriel Brunegard's Current Company Details

Integration och förståelse är ledord för Gobban's Culture Services och företaget vill arbeta för interkulturella möten mellan människor från hela världen. Genom att arbeta för bättre förståelse för varandra mot...
Integration och förståelse är ledord för Gobban's Culture Services och företaget vill arbeta för interkulturella möten mellan människor från hela världen. Genom att arbeta för bättre förståelse för varandra motverkar vi rasism och på längre sikt verkar vi även för fred. Detta arbete kan givetvis ske på en mängd olika sätt, men företaget strävar efter att skapa nya mötesplatser där grupper som normalt sett inte möts får en möjlighet att lära känna varandra. Företagets motto är: Bygg broar, riv murar.
integration
kulturforstaelse
kulturresor
civic & social organization

Gabriel Brunegard's Work History and Education

Gobban's Culture Services
Egen företagare
2016 - Present
UNDP
Internship
2015 - 2016 • 4 months
Operation Mercy
Kommunikationschef
2007 - 2012 • 5 years

Frequently Asked Questions about Gabriel Brunegard


What company does Gabriel Brunegard work for?

Gabriel Brunegard works for Gobban's Culture Services.

What is Gabriel Brunegard's role at Gobban's Culture Services?

Gabriel Brunegard's role at Gobban's Culture Services is Egen företagare.

What is Gabriel Brunegard's email address?

Gabriel Brunegard's email address is g**@gobbanscultureservices.se.

What is Gabriel Brunegard's business email address?

Gabriel Brunegard's business email address is g**@gobbanscultureservices.se.

What industry does Gabriel Brunegard work in?

Gabriel Brunegard works in the Civic & Social Organization industry.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.