Elena Solberg's Professional Contact Details

HQ
+47 22 03 65 00
Location
Oslo, Oslo

Elena Solberg's Current Company Details

Omfattende ødeleggelser av Afrikas natur inspirerte den engelske biologen Sir Julian Huxley til å stifte WWF i september 1961. I dag er WWF, World Wide Fund for Nature, en av verdens største og mest respekterte...
Omfattende ødeleggelser av Afrikas natur inspirerte den engelske biologen Sir Julian Huxley til å stifte WWF i september 1961. I dag er WWF, World Wide Fund for Nature, en av verdens største og mest respekterte uavhengige miljøvernorganisasjoner.Med flere enn 5 millioner støttespillere, kontorer i mer enn 80 land verden over, nesten 5.000 ansatte og mer enn 1.000 aktive naturvernprosjekter, spiller WWF en viktig rolle for verdens miljø.WWF driver et svært aktivt naturvernarbeid i felt, men også bak skrivebord, i laboratorier, i maktens korridorer og ved internasjonale forhandlingsbord.På www.panda.org kan du lese mer om WWFs arbeid internasjonalt.WWF i Norge ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins Harald som president. WWF er organisert som en stiftelse. Styret er ansvarlig for driften og ansetter generalsekretæren, som leder sekretariatet i Oslo med ca. 40 medarbeidere. I januar 2017 var antall givere 20.300. Vårt arbeid i Norge går ut på å beskytte og bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i våre hav- og kystområder, i skogene våre, i våre innsjøer og elver og i fjellet. For å nå våre naturvernmål bruker vi mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk.I tillegg støtter vi naturvern og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land, på Balkan, i Sental-Asia og Kina. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene utgjør mer enn 70 prosent av vår omsetning, og er i all hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet og NORAD.
environmental services
renewables & environment

Elena Solberg's Work History and Education

WWF Verdens naturfond
Presseansvarlig
2021 - Present
Asker kommune
Kommunikasjonsrådgiver
2020 - 2021 • 2 years
Dinamo
Kommunikasjonsrådgiver
2014 - 2016 • 1 year
TIBE
Journalist
2010 - 2014 • 4 years
Drammens Tidende
Journalist
2007 - 2010 • 3 years
Norsk rikskringkasting (NRK)
Researcher
2007 - 2007 • 2 months

Frequently Asked Questions about Elena Solberg


What company does Elena Solberg work for?

Elena Solberg works for WWF Verdens naturfond.

What is Elena Solberg's role at WWF Verdens naturfond?

Elena Solberg's role at WWF Verdens naturfond is Presseansvarlig.

What is Elena Solberg's email address?

Elena Solberg's email address is e**@wwf.no.

What is Elena Solberg's business email address?

Elena Solberg's business email address is e**@wwf.no.

What is Elena Solberg's HQ phone number?

Elena Solberg's HQ phone number is +47 22 03 65 00.

What industry does Elena Solberg work in?

Elena Solberg works in the Environmental Services industry.

Who are Elena Solberg's colleagues?

Elena Solberg's colleagues are Ragnhild Waagaard, Bente Lovseth, Ellen Gaup, Harald Hansen and more.

Colleagues at WWF Verdens naturfond

Team Lead Climate and energy
Senior Communications Advisor

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.