Constant Mallee
Secretaris directie Strategie at Nederlandse Zorgautoriteit
Last Updated:
August 08, 2020
27 Drift, Utrecht, Utrecht, Netherlands, 3512 BR
Contact Information
Access Constant's direct phone and email
Company Information

De NZa: toezichthouder op de zorg\De NZa houdt toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de curatieve en langdurige zorgmarkt en kijkt of zij de wet naleven. De NZa stelt regels, bud...
De NZa: toezichthouder op de zorg\De NZa houdt toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de curatieve en langdurige zorgmarkt en kijkt of zij de wet naleven. De NZa stelt regels, budgetten en tarieven vast voor dat deel van de zorg dat is gereguleerd en stelt condities voor marktwerking vast voor die markten die geheel of gedeeltelijk geliberaliseerd kunnen worden. \\De NZa: marktmeester in de zorg\De NZa maakt en bewaakt zorgmarkten. Dit doet zij samen met de sector. Daarbij staan de belangen van de consument centraal. Door marktwerking hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Zij kunnen vrij onderhandelen over de prijs van zorg. Regelgeving en vaste tarieven worden meer en meer losgelaten. Waar het kan, moet eigen verantwoordelijkheid worden genomen. Dat betekent echter niet dat er helemaal geen regels meer zijn en geen verantwoording meer hoeft te worden afgelegd. Als de belangen van de consument in het geding komen, grijpt de NZa in.
Location

1 Newtonlaan, Utrecht, Utrecht, Netherlands, 3584 BX

Contact Number

+31 30 296 8111

No. of Employees

430

Social Links

Alexa logo

Keywords

public policy, market regulation, health care, hospital & health care, health, wellness & fitness

0
Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world