Brigitte Grov's Professional Contact Details

HQ
+47 22 03 65 00
Location
Oslo, Oslo

Brigitte Grov's Current Company Details

Omfattende ødeleggelser av Afrikas natur inspirerte den engelske biologen Sir Julian Huxley til å stifte WWF i september 1961. I dag er WWF, World Wide Fund for Nature, en av verdens største og mest respekterte...
Omfattende ødeleggelser av Afrikas natur inspirerte den engelske biologen Sir Julian Huxley til å stifte WWF i september 1961. I dag er WWF, World Wide Fund for Nature, en av verdens største og mest respekterte uavhengige miljøvernorganisasjoner.Med flere enn 5 millioner støttespillere, kontorer i mer enn 80 land verden over, nesten 5.000 ansatte og mer enn 1.000 aktive naturvernprosjekter, spiller WWF en viktig rolle for verdens miljø.WWF driver et svært aktivt naturvernarbeid i felt, men også bak skrivebord, i laboratorier, i maktens korridorer og ved internasjonale forhandlingsbord.På www.panda.org kan du lese mer om WWFs arbeid internasjonalt.WWF i Norge ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins Harald som president. WWF er organisert som en stiftelse. Styret er ansvarlig for driften og ansetter generalsekretæren, som leder sekretariatet i Oslo med ca. 40 medarbeidere. I januar 2017 var antall givere 20.300. Vårt arbeid i Norge går ut på å beskytte og bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i våre hav- og kystområder, i skogene våre, i våre innsjøer og elver og i fjellet. For å nå våre naturvernmål bruker vi mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk.I tillegg støtter vi naturvern og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land, på Balkan, i Sental-Asia og Kina. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene utgjør mer enn 70 prosent av vår omsetning, og er i all hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet og NORAD.
environmental services
renewables & environment

Brigitte Grov's Work History and Education

Frequently Asked Questions about Brigitte Grov


What company does Brigitte Grov work for?

Brigitte Grov works for WWF Verdens naturfond.

What is Brigitte Grov's role at WWF Verdens naturfond?

Brigitte Grov's role at WWF Verdens naturfond is Executive Assistant.

What is Brigitte Grov's email address?

Brigitte Grov's email address is b**@wwf.no.

What is Brigitte Grov's business email address?

Brigitte Grov's business email address is b**@wwf.no.

What is Brigitte Grov's HQ phone number?

Brigitte Grov's HQ phone number is +47 22 03 65 00.

What industry does Brigitte Grov work in?

Brigitte Grov works in the Environmental Services industry.

Who are Brigitte Grov's colleagues?

Brigitte Grov's colleagues are Ragnhild Waagaard, Bente Lovseth, Ellen Gaup, Harald Hansen and more.

Colleagues at WWF Verdens naturfond

Team Lead Climate and energy
Senior Communications Advisor

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.