Bjarne Bakkegaard's Professional Contact Details

Bjarne Bakkegaard's Current Company Details

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer...
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.Vi er ca. 2300 medarbejdere (3/4 civile - 1/4 militære) fordelt ud over hele Kongeriget, med hovedkontorer i henholdsvis Ballerup, Brabrand og Hvidovre.
military
procurement
it
logistics
defense & space
defense & space manufacturing

Bjarne Bakkegaard's Work History and Education

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Business Change Manager and leadership development
2020 - Present

Frequently Asked Questions about Bjarne Bakkegaard


What company does Bjarne Bakkegaard work for?

Bjarne Bakkegaard works for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

What is Bjarne Bakkegaard's role at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse?

Bjarne Bakkegaard's role at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse is Business Change Manager and leadership development.

What is Bjarne Bakkegaard's email address?

Bjarne Bakkegaard's email address is b**@fmi.dk.

What is Bjarne Bakkegaard's business email address?

Bjarne Bakkegaard's business email address is b**@fmi.dk.

What is Bjarne Bakkegaard's HQ phone number?

Bjarne Bakkegaard's HQ phone number is +45 72 81 40 00.

What industry does Bjarne Bakkegaard work in?

Bjarne Bakkegaard works in the Defense & Space industry.

Who are Bjarne Bakkegaard's colleagues?

Bjarne Bakkegaard's colleagues are Mads Lybke, Uffe Nielsen, Carina Moller, Peter Jacobsen and more.
Project Team Lead
Chefkonsulent / Senior Advisor
Senior Purchaser
Subject Matter Expert, medium and large calibre ammunition

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.