Benny Forsberg's Professional Contact Details

Benny Forsberg's Current Company Details

Strukton Rail AB levererar infrastrukturlösningar för järnväg. Som en av Skandinaviens största järnvägsentreprenörer bygger, driver och underhåller vi spårsystem. Vi rustar även upp spåranläggningar, förser dem...
Strukton Rail AB levererar infrastrukturlösningar för järnväg. Som en av Skandinaviens största järnvägsentreprenörer bygger, driver och underhåller vi spårsystem. Vi rustar även upp spåranläggningar, förser dem med kraftförsörjning, utvecklar digitala lösningar för besiktning och övervakning samt annan teknologi som gör det möjligt att underhålla infrastrukturen långsiktigt och proaktivt. Genom vårt arbete vill vi bidra till samhällsnytta och en säker och punktlig spårtrafik.
jarnvag
besttekniker
infrastruktur
tunnelbana
railroad manufacture
manufacturing
construction

Benny Forsberg's Work History and Education

Strukton Rail Sverige
Signal
2021 - Present
Anker AB
Workers
2019 - 2021 • 2 years
ONE Nordic AB
Uthyrare/inköpare
2006 - 2019 • 13 years
Norrköpings kommun
Spårvagnselektriker
1990 - 1998 • 8 years

Others Named Benny Forsberg

Frequently Asked Questions about Benny Forsberg


What company does Benny Forsberg work for?

Benny Forsberg works for Strukton Rail Sverige.

What is Benny Forsberg's role at Strukton Rail Sverige?

Benny Forsberg's role at Strukton Rail Sverige is Signal.

What is Benny Forsberg's email address?

Benny Forsberg's email address is b**@strukton.se.

What is Benny Forsberg's business email address?

Benny Forsberg's business email address is b**@strukton.se.

What is Benny Forsberg's HQ phone number?

Benny Forsberg's HQ phone number is +46 10-480 50 00.

What industry does Benny Forsberg work in?

Benny Forsberg works in the Railroad Manufacture industry.

Who are Benny Forsberg's colleagues?

Benny Forsberg's colleagues are Dan Danneman, Daniel Bjorkman, Fadime Andic, Fredrik Thulin and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.