Anna Reinhold
Revisorelev at Schmidt Revision ApS
Last Updated:
August 08, 2020
Odense, Region Syddanmark, Denmark
Contact Information
Access Anna's direct phone and email
Company Information

Assistance til virksomhedens årsregnskab:\Schmidt REVISION yder assistance til udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser. Vi giver dermed din virksomhed et godt arbejdsredskab til brug for analyser, forha...
Assistance til virksomhedens årsregnskab:\Schmidt REVISION yder assistance til udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser. Vi giver dermed din virksomhed et godt arbejdsredskab til brug for analyser, forhandlinger med pengeinstitut samt rapportering til det offentlige.\\Vi assisterer både selskaber og personligt ejede virksomheder:\Vi tilbyder assistance med årsregnskabet til både selskaber og personligt ejede virksomheder. Årsregnskabet udarbejdes på vores kontor eller alternativt i virksomhedens egne lokaler.\\Vi giver dig faglig vejledning i regnskabet:\Vi lægger stor vægt på gennemgangen af det udarbejdede årsregnskab og faglig rådgivning i forbindelse med dette. Vi har som mål, at vores kunder efter gennemgang af årsregnskabet har fået en god forståelse for regnskabets poster. Vi deltager naturligvis ligeledes gerne i eventuelle møder med din bank eller øvrige finansielle samarbejdspartnere.\\Løbende rådgivning i den daglige drift:\Vores kunder bruger os som den naturlige sparringspartner ved mange vigtige overvejelser, da vi er tæt på virksomhedens økonomi, og er objektive i vores vurderinger. Rådgivningen omfatter bl.a. konsekvenser ved skattemæssige dispositioner, investeringer i biler, maskiner mv., samt rådgivning omkring den finansielle sammensætning. Vi er derudover det naturlige bindeled mellem virksomheden og dennes finansielle samarbejdspartnere og øvrige rådgivere.\\Hjælp til udfyldelse af papirer og indberetning til offentlige myndigheder:\Som den naturlige rådgiver for virksomheden er vi ligeledes behjælpelige med mange andre opgaver indenfor virksomhedens økonomiske virke og udvikling. Det kan dreje sig om indberetning af blanketter til det offentlige, ansøgning om diverse tilladelser, indberetning af statistiktal, diverse opgørelser ved dødsbo, samt mange andre opgaver, som ikke lige hører ind under den daglige drift.\\Rådgivning ved opstart af virksomhed:\Herunder registrering hos Erhvervsstyrelsen, momspligt mv.
Location

11 Lumbyvej, Odense, Region Syddanmark, Denmark, 5000

No. of Employees

7

Social Links

Alexa logo

Keywords

erklaeringsopgaver, review, indberetning, revision, opstartsvirksomheder, bogholderi, regnskab, manedsrapporter, accounting, finance

Others Named Anna Reinhold

Independent Contractor
Risk Management Professional at Erste Group
Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world