Anna Nygaard
Last Updated:
September 19, 2020
Aarhus, Central Denmark Region, Denmark, 8000
Contact Information
Access Anna's direct phone and email
Company Information

Styrelsen for Patientklager er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen blev etableret den 1. juli 2018 i forbindelse med regeringens udflytningsplan "Bedre balance II". Vi bliver ca. 215 medarbejdere...
Styrelsen for Patientklager er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen blev etableret den 1. juli 2018 i forbindelse med regeringens udflytningsplan "Bedre balance II". Vi bliver ca. 215 medarbejdere, når vi bliver fuldtallige. \\Vi er en arbejdsplads med stærke faglige miljøer og gode karrieremuligheder. Den største faggruppe er jurister. Men vi har også samfundsfaglige kandidater, kontorfunktionærer, sygeplejersker, læger og andre faggrupper ansat. Derudover er der tilknyttet ca. 500 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet. \\Styrelsen for Patientklager er til for at sikre patienterne en mulighed for at klage over en sundhedsfaglig behandling, som de ikke er tilfredse med eller rettigheder, som de ikke oplever er blevet overholdt. Styrelsen træffer også afgørelser vedrørende tilkendelse af erstatning for behandlings- og lægemiddelskader. \ \Styrelsens opgave er at sikre, at både dem, der klager, og dem, der klages over, bliver behandlet ordentligt, og at klagerne behandles med så kort sagsbehandlingstid som mulig.
Location

18H Olof Palmes Allé, Aarhus, Central Denmark Region, Denmark, 8200

No. of Employees

200

Social Links

Alexa logo

Keywords

patientklager, patientsikkerhed, retssikkerhed, government administration

Others Named Anna Nygaard

Senior Transfer Pricing Consultant at Deloitte Corporate Finance
Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world