Anja Heemskerk
Uitkeringsdeskundige at UWV
Last Updated:
August 08, 2020
39 Strawinskylaan, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands, 1077
Contact Information
Access Anja's direct phone and email
Company Information

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) staat voor een optimale taakuitvoering op het gebied van werk, re-integratie, tijdelijk inkomen en gegevensbeheer. We verzorgen, in opdracht van het ministerie...
UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) staat voor een optimale taakuitvoering op het gebied van werk, re-integratie, tijdelijk inkomen en gegevensbeheer. We verzorgen, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van de werkloosheids- en arbeidgeschiktheidswetten zoals de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet.\\Het voormalige CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) is per 1 januari 2009 gefuseerd met UWV, alle op werk gerichte activiteiten zijn sindsdien ondergebracht in de nieuwe divisie UWV WERKbedrijf.\\We willen ons manifesteren als excellente uitvoerder van de sociale zekerheid die zijn klanten een sociaal perspectief biedt. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.\\Voorop daarbij staat een zo effectief, efficiënt en klantgericht mogelijke dienstverlening aan onze klanten. Gemiddeld 1,2 miljoen Nederlanders én hun gezinnen zijn voor hun inkomen afhankelijk van UWV. Dankzij onze inspanningen vonden vorig jaar 314.000 mensen een baan. ----- UWV is an autonomous administrative authority specializing in temporary income, work, data management, and reintegration. They are responsible for the implementation of the Unemployment and Disability Benefits Act such as the Work and Income according to Capacity for Work Act (WIA), the Disability Insurance Act (WAO), Wajong (Disability Benefits for Young Disabled Persons Act), the Act Disability Insurance for the Self-Employed (WAZ), the Unemployment Insurance Act (WW) and the Sickness Benefits Act. The authority mission is to work with their partners to make a difference for people by promoting work. UWV was founded on January 1, 2002, and is based in Amsterdam, Netherlands.
Location

36 La Guardiaweg, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands, 1043 DJ

Contact Number

+31 900 9294

No. of Employees

15,000

Revenue

$29.1B

Social Links

Alexa logo

Keywords

government administration, insurance, government

Others Named Anja Heemskerk

Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world