Alice Kariuki's Professional Contact Details

Alice Kariuki's Current Company Details

Menneskelig nær – faglig sterkVi er et sykehus som er klar til å møte enhver pasient. Som ansatt bidrar du til at pasienten opplever trygghet og får god behandling. Hver og en av oss har en viktig rolle. Vi på ...
Menneskelig nær – faglig sterkVi er et sykehus som er klar til å møte enhver pasient. Som ansatt bidrar du til at pasienten opplever trygghet og får god behandling. Hver og en av oss har en viktig rolle. Vi på Ahus ønsker at enhver pasient skal blir møtt av personell som bryr seg, som ser pasienten og som viser vennlighet og respekt. For pasienten handler det om å føle seg trygg, for oss som jobber her handler det om å gi trygghet. For å sikre at vi ivaretar og fremmer våre pasienter helse også i fremtiden må vi utvikle oss både faglig og relasjonelt. Man må dele og gjøre hverandre bedre. Vi må lære av de gode historiene.Våre VerdierMenneskelig nær - faglig sterk innebærer at:Som pasient skal du bli behandlet med vennlighet og respekt.Som pasient skal du bli møtt av personell som er opptatt av deg.Som pasient skal du oppleve trygghet.Våre tjenester er forankret i god faglig praksis og kunnskap. Med arbeidsmiljø på agendaVi ønsker å styrke samholdet mellom ansatte fra ulike avdelinger ved å skape ulike møteplasser som vi ser bidrar til et hyggelig arbeidsmiljø. Visste du at vi har ukentlig løpegruppe og firmahytte i Sverige? Et helt eget Velferdslag er med å sørge for at Ahus er et godt sted å jobbe! MangfoldAhus arbeider aktivt med spørsmål knyttet til mangfold og likeverd. Vi er stolte av å være i særstilling i norsk sammenheng når det gjelder antall etniske minoriteter i opptaksområdet. Vi jobber aktivt og målrettet for å fremme likeverdige tjenester.Grønt og bærekraftig sykehusAhus skal ha miljøbevisste ledere og medarbeidere. Vi skal være en miljøeffektiv virksomhet som tilfredsstiller lovkrav, og andre krav inkludert i ISO 14001. Vi skal jobbe forebyggende for å redusere utslipp, avfall og ressursbruk. Ahus skal velge materialer, produkter og tjenester slik at miljøpåvirkningen på det ytre miljø blir så liten som mulig. Vi ønsker å gi god behandling og pleie med minst mulig påvirkning på klima og miljø.
helsevesen
sykehus
universitetssykehus
hso
ahus
hospital & health care

Alice Kariuki's Work History and Education

Akershus universitetssykehus
Psychiatric Nurse
2011 - Present
Lovisenberg Diakonale Sykehus
psychiatric nurse
2007 - Present
Oslo University Hospital
PSYKIATRIC NURSE
2011 - 2011 • 1 month

Others Named Alice Kariuki

Client Relations Manager at Dedsilva International Ltd
Head Personal Banking at National Bank of Kenya
Medical Doctor at karatina
Operations Manager- Digital Banking at Equity Bank Limited
Director Regulatory Affairs at Airtel Africa
Accountant at NGO

Frequently Asked Questions about Alice Kariuki


What company does Alice Kariuki work for?

Alice Kariuki works for Akershus universitetssykehus.

What is Alice Kariuki's role at Akershus universitetssykehus?

Alice Kariuki's role at Akershus universitetssykehus is Psychiatric Nurse.

What is Alice Kariuki's email address?

Alice Kariuki's email address is a**@ahus.no.

What is Alice Kariuki's business email address?

Alice Kariuki's business email address is a**@ahus.no.

What industry does Alice Kariuki work in?

Alice Kariuki works in the Hospital & Health Care industry.

Who are Alice Kariuki's colleagues?

Alice Kariuki's colleagues are Adina Repesa, Agnes Szirmay, Anders Vagstein, Anita Brattli and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.