Aila Korhonen
Generel Practitioner, Private doctor at Elisa
Last Updated:
September 12, 2020
Finland
Contact Information
Access Aila's direct phone and email
Company Information

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Viro. Elisalla on yli 6,2 miljoonaa kuluttajien, yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden liittymää. Tarjoamme ...
Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Viro. Elisalla on yli 6,2 miljoonaa kuluttajien, yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden liittymää. Tarjoamme ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Markkinajohtajana Elisa on edelläkävijä myös uusien verkkoteknologioiden ja -innovaatioiden, kuten 5G:n, kehittämisessä. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on noin 190 000. Liikevaihto vuonna 2017 oli 1,79 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 700. Lisätietoja www.elisa.fi, Facebookissa (@elisasuomi) ja Twitterissä (@ElisaOyj). Elisa is a telecommunications, ICT and online service company operating mainly in Finland and Estonia. Elisa has over 6.2 million consumer, corporate and public administration organisation subscriptions. We provide environmentally sustainable services for communication and entertainment, and tools for organisations to digitalise their operations and improve productivity. As the market leader, Elisa is also a pioneer in new network technologies and innovations, such as 5G. Cooperation with Vodafone and Telenor, among others, enables globally competitive services. Elisa is listed on the Nasdaq Helsinki Large Cap with approximately 190,000 shareholders. In 2017, Elisa's revenue was 1.79 billion euros, and the company employed 4,700 people. For more information, go to www.elisa.com, or follow us on Facebook (@elisasuomi) and Twitter (@ElisaOyj). Elisa är ett serviceföretag inom telekommunikation, ICT och onlinetjänster. Företagets huvudsakliga marknadsområden är Finland och Estland. Elisa har över 6,2 miljoner privatpersoners och företags samt offentliga organisationers abonnemang. Vi erbjuder miljövänliga tjänster för kommunikation och underhållning samt verktyg som bidrar till organisationers digitalisering och produktivitet. Marknadsledande Elisa är föregångare även inom utveckling av nya nättekniker och nätinnovationer, som 5G. Samarbetet med bland annat Vodafone och Telenor möjliggör internationellt konkurrenskraftiga tjänster. Elisa är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Helsinki i segmentet för stora bolag (Large Cap) och har cirka 190 000 aktieägare. År 2017 omsatte Elisa 1,79 miljarder euro och hade 4 700 anställda. Mer information finns på www.elisa.fi, Facebook (@elisasuomi) och Twitter (@ElisaOyj).
Location

Ratavartijankatu, Helsinki, Uusimaa, Finland, 00520

Contact Number

+358 101 90240

No. of Employees

4,300

Revenue

$1.7B

Social Links

Alexa logo

Keywords

telecommunication, ict, and visual communication, telecommunications

Aila's Experience

0
Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world