Agnete Bekkesletten's Professional Contact Details

HQ
458 76 567
Location
Namnå, Hedmark

Agnete Bekkesletten's Current Company Details

Grue kommune kan by på et variert kultur- og aktivitetsliv, et godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Hos oss kan du få barnehageplass på dagen, en fleksibel skolefritidsordning og en ...
Grue kommune kan by på et variert kultur- og aktivitetsliv, et godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Hos oss kan du få barnehageplass på dagen, en fleksibel skolefritidsordning og en allsidig kulturskole. Mye av næringslivet i Grue er basert på produksjon og videreforedling av jord- og skogbruksprodukter, men her finnes også bedrifter innenfor mekanisk produksjon, trykkerier, forlagsvirksomhet og salg.De største næringsgrenene er industri, varehandel, service, kommunal tjenesteyting, jord- og skogbruk.Vår visjon er "Livskraftig og levende" og de ansatte i Grue kommune jobber etter verdiene Raushet, Engasjement, Anerkjennelse og Likeverd.Har du lyst til å bygge og bo i Grue? Kommunen tilbyr rimelige og attraktive selveiertomter i 5 forskjellige boligområder: Kirkenær, Refset, Namnå, Grinder og Svullrya (Grue Finnskog). Boligområdene er ferdig opparbeidet med veger, gangveger og gatelys. Det er enhet for eiendom som selger tomter innenfor de regulerte områdene i kommunen.Kommunesenteret Kirkenær ligger 13 mil nord for Oslo. Hos oss finnes muligheter for å leve "det gode liv" sammen med cirka 5.000 andre. Velkommen til Grue kommune!
government administration

Agnete Bekkesletten's Work History and Education

Grue kommune
Enhetsleder Service, kultur og IKT
2015 - Present
Guru Utvikling AS
Styremedlem
2015 - 2017 • 2 years
Den norske kirke
Barne- og ungdomsarbeider
2013 - 2014 • 1 year
Sekundant AS
Styremedlem
2012 - 2015 • 4 years
Øvrebyen videregående skole
Faglærer i mediefag
2011 - 2011 • 5 months
Selvstendig næringsdrivende
Freelancejournalist
2009 - 2012 • 3 years
Oslo universitetssykehus
Informasjonsrådgiver
2005 - 2011 • 5 years
Eniro
Koordinator
2000 - 2005 • 6 years

Frequently Asked Questions about Agnete Bekkesletten


What company does Agnete Bekkesletten work for?

Agnete Bekkesletten works for Grue kommune.

What is Agnete Bekkesletten's role at Grue kommune?

Agnete Bekkesletten's role at Grue kommune is Kommunikasjonsrådgiver.

What is Agnete Bekkesletten's email address?

Agnete Bekkesletten's email address is a**@grue.kommune.no.

What is Agnete Bekkesletten's business email address?

Agnete Bekkesletten's business email address is a**@grue.kommune.no.

What is Agnete Bekkesletten's HQ phone number?

Agnete Bekkesletten's HQ phone number is 458 76 567.

What industry does Agnete Bekkesletten work in?

Agnete Bekkesletten works in the Government Administration industry.

Who are Agnete Bekkesletten's colleagues?

Agnete Bekkesletten's colleagues are Kristoffer Huslende, Melinda Mendez, Nicole Oostveen, Marianne Moland and more.

Colleagues at Grue kommune

IT and digitization advisor
Registered Nurse
Gespecialiceerd Ziekenverzorgster Oncologie en palliatief

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.