Abdiasis Hersi's Professional Contact Details

Abdiasis Hersi's Current Company Details

Just nu händer mycket runt Arbetsförmedlingen. Men vårt viktiga samhällsuppdrag att stödja arbetssökande och arbetsgivare fortsätter. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med...
Just nu händer mycket runt Arbetsförmedlingen. Men vårt viktiga samhällsuppdrag att stödja arbetssökande och arbetsgivare fortsätter. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Och du kan bidra! Idag är vi drygt 10 000 anställda inom ett stort antal yrkesområden. De flesta av oss är arbetsförmedlare, men vi är också psykologer, it-specialister, utredare och jurister.Välkommen du också!Vi är cirka 13 300 som jobbar på Arbetsförmedlingen inom ett antal olika yrkesområden. Merparten av oss är arbetsförmedlare, men vi är även psykologer, IT-specilister, utredare, arbetsterapeuter, socialkonsulenter med mera.Vill du jobba med människor? Tycker du att det är viktigt att hjälpa arbetssökande att få jobb och arbetsgivare att få rätt personal? Då är Arbetsförmedlingen rätt arbetsplats för dig.Läs mer på: http://www.arbetsformedlingen.se/
statlig forvaltningsmyndighet pa arbetsmarknadsomradet
arbetsformedling
foretagsradgivare
statistiker
personalvetare
psykologer
arbetsformedlare
kommunikatorer
webbredaktorer
utvecklare
testare
chefer
specialistformedlare
systemutvecklare
administratorer
projektledare
jurister
upphandlare
support
ux
grafisk designer
strateger
specialister
arbetsmarknad
hr
rekryterare
government administration
government
information technology
office administration
staffing agency
human resources

Abdiasis Hersi's Work History and Education

Frequently Asked Questions about Abdiasis Hersi


What company does Abdiasis Hersi work for?

Abdiasis Hersi works for Arbetsförmedlingen.

What is Abdiasis Hersi's role at Arbetsförmedlingen?

Abdiasis Hersi's role at Arbetsförmedlingen is Arbetsförmedlare.

What is Abdiasis Hersi's email address?

Abdiasis Hersi's email address is a**@arbetsformedlingen.se.

What is Abdiasis Hersi's business email address?

Abdiasis Hersi's business email address is a**@arbetsformedlingen.se.

What is Abdiasis Hersi's HQ phone number?

Abdiasis Hersi's HQ phone number is +46 771 41 64 16.

What industry does Abdiasis Hersi work in?

Abdiasis Hersi works in the Government Administration industry.

Who are Abdiasis Hersi's colleagues?

Abdiasis Hersi's colleagues are Abdihakim Ahmed, Abdirahman Ali, Abdou Abdallah, Abdu Shirian and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.