Ab Meerveld
Policeman at Politie Nederland
Last Updated:
December 07, 2019
Almere, Flevoland, Netherlands
Contact Information
Access Ab's direct phone and email
Company Information

Vanaf 1 januari 2013 vormen de huidige 25 regionale politiekorpsen, het Korps landelijke politiediensten en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland één politiekorps, waar ongeveer 63.000 politiemensen werken. Deze nieuwe organisatie bestaat dan uit tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum. De leiding is in handen van één korpschef. De hoofdstructuur van de politie kent drie, nauw samenwerkende niveaus: nationaal, regionaal en lokaal. De korpsleiding, ondersteund door de Staf Korpsleiding, functioneert op nationaal niveau. Op operationeel gebied geldt dat ook voor de Landelijke Eenheid, die onder meer regio-overschrijdende en specialistische politietaken verricht, en het Politiedienstencentrum waarin alle bedrijfsvoeringsonderdelen zijn gebundeld. De tien andere eenheden opereren op regionaal niveau. Binnen deze eenheden zijn op lokaal niveau districten actief, die bestaan uit robuuste basisteams, de districtsrecherche en een flexteam.......Read More
No. of Employees
16,000
Social Links
Alexa logo
Keywords
law enforcement
Others Named Ab Meerveld

allroundmonteur at Euromaster
Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world