no credit card required  No credit card. No commitment.
 5000 plus G2 reviews  5000+ G2 reviews
Company logo
orjin legal - partners hukuk bürosu
orjin legal - partners hukuk bürosu

orjin legal - partners hukuk bürosu's financial review

Employees

1


orjin legal - partners hukuk bürosu information

orjin legal - partners hukuk bürosu 2012 yılından beri hukuki faaliyetini İstanbul - Kartal ilçesinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın yanında bulunan Hukukçular Towers'da sürdürmektedir. Kurucu ortakları Av. Ülfet Ünver Türktaş ve Av. Murat Civcik tarafından yönetilen orjin legal - partners ağırlıklı olarak Fikri ve Sınai Haklar alanından doğan uyuşmazlıklar ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte...
orjin legal - partners hukuk bürosu 2012 yılından beri hukuki faaliyetini İstanbul - Kartal ilçesinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın yanında bulunan Hukukçular Towers'da sürdürmektedir. Kurucu ortakları Av. Ülfet Ünver Türktaş ve Av. Murat Civcik tarafından yönetilen orjin legal - partners ağırlıklı olarak Fikri ve Sınai Haklar alanından doğan uyuşmazlıklar ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Büroda aynı zamanda Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve son olarak Gayrimenkul Hukuku alanında da faaliyetler devam etmektedir. Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde genç ve dinamik kadrosuyla müvekkillere en doğru ve yalın bilgileri sunmak büronun önemli vizyonlarından biridir. orjin legal - partners, müvekkilleri ile işbirliği içinde kalarak sorunların çözümünde avukat - müvekkil ilişkisini daha da samimi kılmayı tercih etmektedir. Bu bağlamda orjin legal - partners, Avukat - Müvekkil ilişkilerinde yaşanan pürüzlerin de önüne geçmeyi arzulamaktadır. Büro gerek fiziki gerekse online olarak dava ve icra dosyalarının düzenli ve kayıpsız şekilde tutulması için en güncel hukuk yazılımları kullanmaktadır.

orjin legal - partners hukuk bürosu industries

Law practice
Legal services

orjin legal - partners hukuk bürosu's financial review

Employees

1

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

Why our clients choose Apollo

“Apollo completely changed the game for us. It allowed us to identify relevant targets that are ready to scale and reach out to them at the exact right time.”
Image of Erik Straub

Erik Straub

Head of Product, Kickfurther

“Using Apollo.io, we've solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects.”
Image of Michael Transon

Michael Transon

CEO, Victorious

Apollo gives you all the company insights you need

Free to get started, easy to add your whole sales team, commit to monthly or annual plans. We make it easy to get started.