Logo
Werkorganisatie CGM
public policy
Website
cgm.nl
Employees
250
Headquarters
1 Louis Jansenplein, Cuijk, Noord-Brabant, Netherlands, 5431 BV
Headquarters
1 Louis Jansenplein, Cuijk, Noord-Brabant, Netherlands, 5431 BV
public policy
About Werkorganisatie CGM

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert zijn drie zelfstandige gemeenten, gelegen in Noordoost-Brabant. Samen hebben de drie gemeenten bijna 50.000 inwoners. De opgaven waar gemeenten voor komen te s...
De gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert zijn drie zelfstandige gemeenten, gelegen in Noordoost-Brabant. Samen hebben de drie gemeenten bijna 50.000 inwoners. De opgaven waar gemeenten voor komen te staan, worden steeds groter. De drie gemeenten willen echter zelfstandig blijven en hebben de drie ambtelijke organisaties laten fuseren om met name de dienstverlening op peil te houden. Een logische stap, van oudsher zijn de drie gemeenten onderling al sterk op elkaar gericht. De samenwerking vindt plaats via een zogeheten gemeenschappelijke regeling. Officieel: Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Kortweg: Werkorganisatie CGM. De samenwerking heeft alleen betrekking op een bundeling van de ambtelijke slagkracht waarbij de optimalisering van de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en aan de bestuursorganen voorop staat! Kerndoelstellingen van de Werkorganisatie CGM. - Een goede gemeentelijke dienstverlening. - Een klantgerichte en klantvriendelijke opstelling. - De dienstverlening dicht bij de burgers. - Een uniform aanbod van publieksdiensten op de drie gemeentelijke locaties. - Het tonen van betrokkenheid. - Een goede dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs. - Een adequate bediening en (beleidsmatige) ondersteuning van de bestuurlijke gremia.
Compay BGContact Information
Join Apollo to reach decision makers at Werkorganisatie CGM
Contacts at Werkorganisatie CGM

re-integratieconsulent
Trainee Informatie Manager
Gemeentebode
Beleidsadviseur HRM
systeembeheerder / database administrator
Reintegratie consulent
Medewerker Vastgoed (IBO-A)
Jurist Vastgoed
consulent vergunningen
Concerninkoper
Notable Alumni

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening - Gemeente Cranendonck

Deeltijdopleiding leraar Nederlands - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Hoofd afdeling BORG - Gemeente Gooise Meren

Voedingsassistent - FoodforCare

Reclasseringswerker advies - Reclassering Nederland

Technologies Used

ASP.NET
Frameworks and Programming Languages
Mobile Friendly
Other
Microsoft-IIS
Load Balancers
Google Analytics
Analytics and Tracking
YouTube
Online Video Platforms
Google Font API
Fonts
Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world