Viettel Digital Details

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) – Tổng Công ty thành viên thứ 8 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Sự ra đời của Tổng Công ty nhằm tạo nền móng cho quá trình chuyển dịch số, thực ...
Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) – Tổng Công ty thành viên thứ 8 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Sự ra đời của Tổng Công ty nhằm tạo nền móng cho quá trình chuyển dịch số, thực hiện chiến lược phát triển của Viettel trong giai đoạn mới – giai đoạn Kiến tạo xã hội số. Từ nay tới 2025, Tổng Công ty đặt hai mục tiêu trọng tâm lớn: Có 26 triệu khách hàng trên hệ sinh thái; phát triển 600.000 điểm chấp nhận thanh toán & cung cấp dịch vụ. Sứ mệnh của chúng tôi✈ Phổ cập dịch vụ số từ thành thị tới nông thôn✈ Bùng nổ thanh toán số với phương thức Mobile Banking✈ Là nền tảng, hạ tầng tài chính số - thương mại sốSản phẩm của chúng tôi🎲 Lĩnh vực tài chính số: Hệ sinh thái tài chính và ngân hàng số ViettelPay, ViettelPay Pro, Bank Plus, Mobile Money🎲 Lĩnh vực dịch vụ dữ liệu: Triển khai dịch vụ Chấm điểm tín dụng, Digital marketing, Quảng cáo số dựa trên dữ liệu điện tử, Big data__________________________________________________Liên hệ với Viettel Digital:📩 Email: tuyendung.digital@viettel.com.vn☎️ Hotline: 02462736388📪 Skype: huyenguyen95💻 Website: https://digital.viettel.vn🔗 Facebook: https://www.facebook.com/KhoiDigitalViettel/
Employees
Location
Hà Nội

Technologies

Employees

Multimedia Specialist
Product Development Officer
Product Owner
Developer
Product Owner

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.