Varnost Vič d.d. Details

Varnost Vič d.d., Koprska 94, Ljubljana, izhaja iz bivše DO Varnost, torej iz organizacije z dolgoletnimi izkušnjami na področju fizičnega in tehničnega varovanja. Na slovenskem tržišču samostojno deluje od let...
Varnost Vič d.d., Koprska 94, Ljubljana, izhaja iz bivše DO Varnost, torej iz organizacije z dolgoletnimi izkušnjami na področju fizičnega in tehničnega varovanja. Na slovenskem tržišču samostojno deluje od leta 1991, ko se je v skladu z novo zakonodajo organizirala kot podjetje v družbeni lasti in nato v letu 1997 kot delniška družba. V družbi Varnost Vič d.d. se zavedamo, da je kakovost storitev varovanja pogoj in osnova za dolgoročnost poslovanja in uspeh družbe. Podjetje Varnost Vič zaposluje nekaj več kot 110 delavcev, svoje usluge pa nudi preko 2000 poslovnimi partnerji na področju Ljubljane, Vrhnike, Logatca, Postojne…. S korektnostjo in prijaznostjo ter osebnim pristopom našim naročnikom in strankam sporočamo, da so izbrali pravega partnerja za tako pomembno področje kot je varovanje dobrin in premoženja. Ponudba družbe je usmerjena v celovito zadovoljevanje potreb tržišča po varnostnih storitvah, glavne dejavnosti pa so:• fizično varovanje• fizično-tehnično varovanje• prevozi denarja in večjih vrednosti• izvajanje varnostnih storitev• vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja• varovanje javnih zbiranjPri tem se zavedamo, da je naša pot v opredelitvi za kakovost stvar stalnega izboljševanja, ki ni prepuščeno naključju in prizadevanju posameznikov, temveč gre za načrtovane, skrbno vodene in nadzorovane aktivnosti vsega kolektiva, da uresničimo naš slogan: "Varovanje s tradicijo".
Employees
Location
Ljubljana, Ljubljana

Technologies

Notable Alumni

Employees

IT Administrator
Head Of Sales Department

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.