no credit card required  No credit card. No commitment.
 5000 plus G2 reviews  5000+ G2 reviews
Company logo
Sykehusbygg HF
Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF's financial review

Employees

190


Sykehusbygg HF information

Sykehusbygg skal skape framtidsretta, sunne sykehusbygg som er helsefremmende og driftseffektive gjennom sykehusets levetid både for pasienter og ansatte.Sykehusbygg skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på et høyt internasjonalt nivå. Det skal bidra til utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Fore...
Sykehusbygg skal skape framtidsretta, sunne sykehusbygg som er helsefremmende og driftseffektive gjennom sykehusets levetid både for pasienter og ansatte.Sykehusbygg skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på et høyt internasjonalt nivå. Det skal bidra til utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Foretaket skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene. Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF industries

Hospital & health care
Hospitals & health care

Sykehusbygg HF's financial review

Employees

190

Browse Apollo's Directories

Why our clients choose Apollo

“Apollo completely changed the game for us. It allowed us to identify relevant targets that are ready to scale and reach out to them at the exact right time.”
Image of Erik Straub

Erik Straub

Head of Product, Kickfurther

“Using Apollo.io, we've solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects.”
Image of Michael Transon

Michael Transon

CEO, Victorious

Apollo gives you all the company insights you need

Free to get started, easy to add your whole sales team, commit to monthly or annual plans. We make it easy to get started.