SYSTRA AB Details

SYSTRA är en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar för höghastighetsjärnväg, metro, tunnelbana, spårväg, väg & trafik och flygplats. Tack vare SYSTRAs expertis och våra 7500 medarbetare runtom...
SYSTRA är en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar för höghastighetsjärnväg, metro, tunnelbana, spårväg, väg & trafik och flygplats. Tack vare SYSTRAs expertis och våra 7500 medarbetare runtom i världen, driver vi projekt i dess olika skeden, från tidiga utredningar till färdiga anläggningar.SYSTRA har kompetens och resurser inom samtliga av de teknikområden som behövs för att designa samt projektera alla typer av infrastrukturlösningar. På vårt CV har vi flertalet imponerande rekord och över hälften av världens byggda och planerade höghastighetsjärnvägar, automatiserade metro och tunnelbanor.Vi hanterar alla typer av uppdrag, exempelvis projektledning och systemintegration. Vi tar fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören/rådgivaren i totalentreprenader. Vi erbjuder ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, ritare, miljöexperter, signalsäkerhetsgranskare, BIM-modellerare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer, besiktningsstöd, landskapsarkitekter, geotekniker, byggplatsuppföljare/byggledare – listan kan göras lång.SYSTRA har industriella ägare i form av SNCF samt RATP som är två av Europas ledande företag inom transportområdet. De bygger och driver trafik på alla världens kontinenter, till exempel har de ansvar för all kollektivtrafik Paris, med sina 50 000 passagerare per timma och 308 miljoner passagerare per år.I Sverige har SYSTRA AB över 30 års erfarenhet som företag. Våra 200 experter finns strategiskt utplacerade på tolv orter i Sverige, samt i Oslo och Köpenhamn. Vår stora erfarenhet och kvalitativa kompetens gör oss till en given samarbetspartner.Nu med mer än 60 års internationell erfarenhet som en av världens ledande aktörer inom infrastruktur och samhällsbyggnad, blickar vi fram emot nya trender för att skapa framtidens lösningar.
Website
Employees
Location
Gothenburg, Västra Götaland County

Technologies

Online Video Platforms
Analytics and Tracking
Load Balancers

Employees

Business Area Manager
PMO/Projektingenjör/Datasamordning
Railway Signalling Engineer
Regionchef Projektledning
Anbudssamordnare

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.