no credit card required  No credit card. No commitment.
 5000 plus G2 reviews  5000+ G2 reviews
Company logo
Mental Helse Ungdom
Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom's financial review

Mental Helse Ungdom's Revenue (Yearly)

3.7M

Employees

44

See all Mental Helse Ungdom's financial information

Mental Helse Ungdom information

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 31 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og LikeverdVårt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som ...
Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 31 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og LikeverdVårt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem.Vi er en organisasjon for de som ønsker et samfunn som ivaretar innbyggernes psykiske helse. Vårt mål er å engasjere flest mulig i dette ved å støtte arbeidet i Mental Helse Ungdom. Gjennom våre treffsteder og lokallag tilrettelegger vi for aktiviteter og nettverk, sosialpolitisk arbeid. Arbeidet med å styrke og ivareta medlemmenes ressurser og å rekruttere nye, pågår kontinuerlig.

Mental Helse Ungdom industries

Mental health care
Hospital & health care

Mental Helse Ungdom's financial review

Mental Helse Ungdom's Revenue (Yearly)

3.7M

Employees

44

See all Mental Helse Ungdom's financial information

Employees

Organisasjonsrådgiver
Director Of Communications
Generalsekretær
Frivillig

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

Why our clients choose Apollo

“Apollo completely changed the game for us. It allowed us to identify relevant targets that are ready to scale and reach out to them at the exact right time.”
Image of Erik Straub

Erik Straub

Head of Product, Kickfurther

“Using Apollo.io, we've solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects.”
Image of Michael Transon

Michael Transon

CEO, Victorious

Apollo gives you all the company insights you need

Free to get started, easy to add your whole sales team, commit to monthly or annual plans. We make it easy to get started.