no credit card required  No credit card. No commitment.
 5000 plus G2 reviews  5000+ G2 reviews
Company logo
Incluzio Hollands Kroon
Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon's financial review

Employees

44


Incluzio Hollands Kroon information

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuningaan iedereen – van jong tot oud - in de gemeenteHollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken inhet kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggendevoorzieningen. De wijkteams vormen daarbij eensleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in deverschillende kernen en werken preventief.Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is.Alleen samen kunnen we ...
Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuningaan iedereen – van jong tot oud - in de gemeenteHollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken inhet kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggendevoorzieningen. De wijkteams vormen daarbij eensleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in deverschillende kernen en werken preventief.Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is.Alleen samen kunnen we mensen die het lastighebben zo ondersteunen dat ze naar vermogenmeekomen in de maatschappij. Het is onze ambitieom van elke kern in Hollands Kroon een beterekern te maken. En dat doen we door een integraleaanpak: alle zorg, sociale ondersteuning endienstverlening organiseren we in samenhangen dichtbij inwoners.

Incluzio Hollands Kroon industries

Hospital & health care
Hospitals & health care

Incluzio Hollands Kroon's financial review

Employees

44

Employees

Wijkteam medewerker
Adviseur Kwaliteit en procesoptimalisatie Jeugd en Wmo
Ambulant thuisbegeleider incluzio/omring

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

Why our clients choose Apollo

“Apollo completely changed the game for us. It allowed us to identify relevant targets that are ready to scale and reach out to them at the exact right time.”
Image of Erik Straub

Erik Straub

Head of Product, Kickfurther

“Using Apollo.io, we've solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects.”
Image of Michael Transon

Michael Transon

CEO, Victorious

Apollo gives you all the company insights you need

Free to get started, easy to add your whole sales team, commit to monthly or annual plans. We make it easy to get started.