Logo
Hovedorganisasjonen Virke
political organization
Employees
270
Headquarters
90 Henrik Ibsens gate, Oslo, Oslo, Norway, 0255
Headquarters
90 Henrik Ibsens gate, Oslo, Oslo, Norway, 0255
travel, health & care, voluntary services, training & education, grocery stores & service enterprises, organisations & societies, business services & personal services, knowledge & technology, cultural affairs, political organization
About Hovedorganisasjonen Virke

I handels- og tjenestenæringen har åtte av ti nordmenn sin arbeidsplass. De gir oss alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. De får Norge ti...
I handels- og tjenestenæringen har åtte av ti nordmenn sin arbeidsplass. De gir oss alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. De får Norge til å virke. \\Handels- og tjenestenæringen står overfor store forandringer. Kundene endrer sine forventninger, ny teknologi tas i bruk og rammevilkår utfordres. Samtidig er det tøff internasjonal konkurranse. Virke jobber hver dag for at de skal lykkes i å håndtere disse endringene. Slik vil også Norge lykkes. \\Som hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen er vi bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger. \\Med over 22.000 små og store medlemsbedrifter i mange ulike bransjer, vet vi bedre enn noen hvor skoen trykker. Vi jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagslige og langsiktige problemer. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning. Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet. \\Virke – Vi som tjener Norge.
Compay BGContact Information
Join Apollo to reach decision makers at Hovedorganisasjonen Virke
Contacts at Hovedorganisasjonen Virke

Leder Virke Inkasso og Økonomi
Leder arbeidslivs- og næringspolitikk
Kursholder
Director Building products
Kontormedarbeider
Direktør Kunnskap og Teknologi
Notable Alumni

Group Manager Corporate Communications & Public Affairs - KONGSBERG

Lid van de themagroep IT-toepassingen in de watersector - Waternetwerk

Senior Project Manager & Team Lead eByggesak - Public 360 - Tieto

Avdelingsdirektør Direktoratet foor byggkvalitet - Direktoratet for byggkvalitet

Director Strategy and Communications - Gassnova SF

Head of Programmatic - Publicis Media

Juridisk rådgiver GDPR/arbeidsrett/HMS - Sticos AS

Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world