Grue kommune Details

Grue kommune kan by på et variert kultur- og aktivitetsliv, et godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Hos oss kan du få barnehageplass på dagen, en fleksibel skolefritidsordning og en ...
Grue kommune kan by på et variert kultur- og aktivitetsliv, et godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Hos oss kan du få barnehageplass på dagen, en fleksibel skolefritidsordning og en allsidig kulturskole. Mye av næringslivet i Grue er basert på produksjon og videreforedling av jord- og skogbruksprodukter, men her finnes også bedrifter innenfor mekanisk produksjon, trykkerier, forlagsvirksomhet og salg.De største næringsgrenene er industri, varehandel, service, kommunal tjenesteyting, jord- og skogbruk.Vår visjon er "Livskraftig og levende" og de ansatte i Grue kommune jobber etter verdiene Raushet, Engasjement, Anerkjennelse og Likeverd.Har du lyst til å bygge og bo i Grue? Kommunen tilbyr rimelige og attraktive selveiertomter i 5 forskjellige boligområder: Kirkenær, Refset, Namnå, Grinder og Svullrya (Grue Finnskog). Boligområdene er ferdig opparbeidet med veger, gangveger og gatelys. Det er enhet for eiendom som selger tomter innenfor de regulerte områdene i kommunen.Kommunesenteret Kirkenær ligger 13 mil nord for Oslo. Hos oss finnes muligheter for å leve "det gode liv" sammen med cirka 5.000 andre. Velkommen til Grue kommune!
Employees
HQ
458 76 567
Location
Kirkenær, Hedmark

Employees

IT and digitization advisor
Registered Nurse
Gespecialiceerd Ziekenverzorgster Oncologie en palliatief
Enhetsleder
Prosjektleder

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.