no credit card required  No credit card. No commitment.
 5000 plus G2 reviews  5000+ G2 reviews
Company logo
GGz Breburg
GGz Breburg

GGz Breburg's financial review

Employees

1,600


GGz Breburg information

GGz Breburg biedt hulp aan mensen van alle leeftijden met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen. Wij gaan uit van de hulpvraag en zoeken daarbij de best passende zorg. Niet meer dan nodig en niet minder dan verantwoord. De sociale omgeving, culturele achtergrond en leeftijd wegen mee in het aanbieden van de best passende zorg. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van...
GGz Breburg biedt hulp aan mensen van alle leeftijden met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen. Wij gaan uit van de hulpvraag en zoeken daarbij de best passende zorg. Niet meer dan nodig en niet minder dan verantwoord. De sociale omgeving, culturele achtergrond en leeftijd wegen mee in het aanbieden van de best passende zorg. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van onze locaties, uit deeltijdbehandeling of opname. Ook woonondersteunende zorg, ondersteuning bij dagbesteding, en preventieve cursussen zijn mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar. Daarnaast bieden wij deskundigheidsbevordering en consultatie aan partners in de zorg, onder wie huisartsen en medewerkers van welzijn- en zorginstellingen. Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan circa 18.770 cliënten in de regio Midden en West Brabant. Ongeveer 2400 medewerkers en tweehonderd vrijwilligers zetten zich hiervoor in.

GGz Breburg industries

Geestelijke gezondheidszorg
Ggz
Psychiatrie
Psychologie

GGz Breburg's financial review

Employees

1,600

Employees

Soc. Psychiatrisch Verplk.
Manager financiën
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
ZZP’er in de GGZ en gehandicaptenzorg
Studie- en Arbeidscoach

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

Why our clients choose Apollo

“Apollo completely changed the game for us. It allowed us to identify relevant targets that are ready to scale and reach out to them at the exact right time.”
Image of Erik Straub

Erik Straub

Head of Product, Kickfurther

“Using Apollo.io, we've solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects.”
Image of Michael Transon

Michael Transon

CEO, Victorious

Apollo gives you all the company insights you need

Free to get started, easy to add your whole sales team, commit to monthly or annual plans. We make it easy to get started.