Logo
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
government administration
Website
coa.nl
Phone
+31 88 715 7000
Employees
1,800
Headquarters
8 Rijnstraat, The Hague, South Holland, Netherlands, 2515 XP
Headquarters
8 Rijnstraat, The Hague, South Holland, Netherlands, 2515 XP
opvangen asielzoekers, integratie en participatie, begeleiden asielzoekers, government administration
About Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.\\Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid...
Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.\\Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het COA legt verantwoording af aan dit ministerie.\\Onze visie:\Wij zijn de professionals op het gebied van opvang en begeleiding van asielzoekers en vervullen een centrale rol in het opvangproces in Nederland, waarbij we flexibel inspelen op de aard en de omvang van de asielinstroom en -uitstroom. \\In goede samenwerking met de betrokken partners bereiden we asielzoekers voor op integratie en (arbeids)participatie in Nederland of we dragen bij aan terugkeer met een perspectief. \\Wij bieden kwalitatief hoogwaardige begeleiding aan asielzoekers, tot over de randen van de opvang. De eigen verantwoordelijkheid van de asielzoeker is daarbij uitgangspunt. Zij krijgen de begeleiding die zij nodig hebben.\\Wij zijn proactief, voorbereid op nieuwe ontwikkelingen en ingericht op flexibiliteit ten aanzien van alle facetten van ons werk. Wij werken aan een goed nationaal en internationaal netwerk, gericht op het Nederlandse perspectief.\\Onze missie:\Het COA is de organisatie in de vreemdelingenketen die asielzoekers leefbare en veilige opvang biedt en hen begeleidt naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Dit doet het COA in samenwerking met partners in de samenleving.
Compay BGContact Information
Join Apollo to reach decision makers at Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Contacts at Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Case Manager
AMV medewerker
Accountmanager gezondheidszorg
Teammanager
Voorzitter Ondernemingsraad
Medewerker Relocatie en Hervestiging
Medewerker AMV
Woonbegeleider
Technologies Used

Drupal
CMS
Hotjar
Analytics and Tracking
Nginx
Load Balancers
Mobile Friendly
Other
Piwik
Analytics and Tracking
Apache
Load Balancers
Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world