Anker AB Details

Anker AB har en lång erfarenhet av spårarbeten. Genom att vi idag är ett företag i Aarsleff Rail gruppen säkerställer vi en bred kompetens och tillgång till kompletta maskinresurser. Vår personal är specialise...
Anker AB har en lång erfarenhet av spårarbeten. Genom att vi idag är ett företag i Aarsleff Rail gruppen säkerställer vi en bred kompetens och tillgång till kompletta maskinresurser. Vår personal är specialiserade på spårbyggnationer innefattande svetsning, växelbyggnad, växelrevision, spårvägsväxlar, spårslipningsarbeten samt spår- och järnvägsbesiktning. Vi bygger spår- och järnväg med olika metoder beroende på kundens krav och befintliga möjligheter. Exempel på detta kan vara ingjutna spår, spår på slipers, spår direkt i makadam eller överbyggnad av gräs, asfalt eller betong. Vi sköter också drift- och underhåll av anläggningar till ett flertal stora spårinnehavare. Ett helhetsansvar som vi framgångsrikt byggt upp kompetens kring och som vi på ett driftsäkert sätt, skapat ekonomiska incitament, till våra kunder.Anker AB har byggt upp ett kvalitet- och miljöledningssystem för att säkerställa att vi uppfyller våra kunders och intressenters förväntningar och krav. Det är också ett verktyg för att ledningen aktivt ska engagera sig i kvalitets- och miljöarbetet och för att vägleda medarbetarna i hur företagets verksamhet ska bedrivas, från första kundkontakt till leverans. Därför är rätt kvalitet, bra miljö och hög kundnöjdhet några av våra fokusområden. Som ett led i detta är vi ISO-certifierade i kvalitet, miljö och svets enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 3834-2. Härmed vill vi uppnå en god/hög kvalité och miljö som vidare resulterar i en god lönsamhet för företaget och våra kunder.
Website
Employees
HQ
035-250 03 50
Location
Halmstad, Halland County

Technologies

Domain Name Services
Email Providers
Load Balancers

Employees

Platschef
Säkerhetshandläggare Anker AB
Svetsansvarig
KMA-Ingenjör

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.