Logo
Akuro Projektledning
construction
Website
akuro.se
Phone
+46 70 530 45 38
Employees
13
Headquarters
5 Kaserntorget, Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden, 411 20
Headquarters
5 Kaserntorget, Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden, 411 20
flyttprojektledning, projekteringsledning, arbetsmiljo basp, projektledning, byggledning, fastighetsutveckling, kontrollansvar pbl, senior advisor, hyresgastanpassning, construction
About Akuro Projektledning

Akuro bildades 2009 och är ett konsultföretag med inriktning på projektledning och fastighetsutveckling i bygg- och fastighetsbranschen.\\Framgångsrik projektledning kräver förståelse för helheten och slutmålet...
Akuro bildades 2009 och är ett konsultföretag med inriktning på projektledning och fastighetsutveckling i bygg- och fastighetsbranschen.\\Framgångsrik projektledning kräver förståelse för helheten och slutmålet, det ställer krav på vår förmåga att planera framåt, ställa rätt frågor och inte minst på att kommunicera och entusiasmera.\\Akuro arbetar tillsammans med fastighetsägare, hyresgäster, projektörer och entreprenörer för att på ett kreativt sätt skapa framgångsrika projekt.\\Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara och sätts samman för att på bästa sätt komma våra kunder till godo i projekten.
Compay BGContact Information
Join Apollo to reach decision makers at Akuro Projektledning
Contacts at Akuro Projektledning

Projektledare
Projektadministratör
Projektchef
Senior Project Manager
Projektledare
Biträdande Projektledare
Projekt-& byggledare
Projektledare
projektledare
Projektledare
Notable Alumni

Projektledare Mark & Bostad - Derome

Group Manager - Sweco

Chef Projektledning - Castellum

Technologies Used

Google Analytics
Analytics and Tracking
Apache
Load Balancers
Mobile Friendly
Other
Google Maps
Other
Google Maps (Non Paid Users)
Other
Google Font API
Fonts
Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world