Logo
Østre Toten kommune
government administration
Phone
+47 61 14 15 00
Employees
87
Headquarters
20 Rådhusgata, Lena, Oppland, Norway, 2850
Headquarters
20 Rådhusgata, Lena, Oppland, Norway, 2850
government administration
About Østre Toten kommune

Østre Toten kommune har nærmere 1300 ansatte. Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø er vår viktigste ressurs.Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområde...
Østre Toten kommune har nærmere 1300 ansatte. Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø er vår viktigste ressurs.Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. \\Våre hovedoppgaver er tjenestetilbud innen helse og omsorg, sosiale tjenester, barnehage og skole, kultur og fritid, næring og miljø og tekniske tjenester. ¨\\Vi skal kjennetegnes ved å samarbeide godt og vise respekt for brukere, kolleger, innbyggere og eksterne samarbeidspartnere. Vi skal ta faglig sosialt initiativ slik at det skjer nyskapning og utvikling.\\Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø er vår viktigste ressurs for å kunne nå våre mål. Det er derfor viktig for oss at våre medarbeidere trives i sin daglige jobb, har trygge og ordnede rammer rundt seg og har muligheter for personlig og faglig utvikling.
Compay BGContact Information
Join Apollo to reach decision makers at Østre Toten kommune
Contacts at Østre Toten kommune

Digital transformation advisor
Pasientkoordinator hjemmetjenesten Østre Toten kommune
Avdelingsleder for institusjonsopplæring
Sykepleier/systemadministrator/rådgiver
Vigselsfogd
Avdelingsleder
Helsesøster
Personalrådgiver
Pensjonist
Notable Alumni

Kst Distriktsleder Innlandet Midt & Nord - Aberia Healthcare AS

Leder, Enhet for inntak, avdeling Oppland - Bufetat

Kundeansvarlig/Bedriftsrådgiver - DNB

Seniorrådgiver - Bufetat

Fungerende Daglig leder / Eier -

Lønnskonsulent - ADITRO

Kontormedarbeider personalavdelingen - MAID4YOU

Technologies Used

Outlook
Email Providers
Microsoft Office 365
Other
ASP.NET
Frameworks and Programming Languages
Mobile Friendly
Other
Facebook Like Button
Social Sharing
Google Maps
Other
Browse Apollo's Directories

Company Search

Company Directory Search

People Search

People Directory Search

Find Verified Emails in Seconds

Use Apollo to easily get in touch with anyone in the world